Курс бухгалтерів для початківців

Курс бухгалтеров для начинающих + 1С

Курси бухгалтерів, курси менеджерів-управлінців актуальні для початківців, які починають свій кар'єрний шлях та для тих, хто не бажає зупинятися на досягнутому.

Якщо ви обираєте затребувану професію, шукаєте престижну роботу, якщо ви вирішили підвищити свою кваліфікацію або оперативно поміняти сферу своєї діяльності, якщо життя ставить перед вами завдання, які потребують невідкладного вирішення — саме курси бухоблік для початківців у Харкові — дієвий крок на шляху до Вашої мети. Тривалість бухгалтерських курсів для початківців 152 академічні години. Після закінчення курсу ви з легкістю зможете розбиратися в області бухгалтерського та податкового обліку, впевнено володітимете програмою BAS: Бухгалтерія чи зможете розпочати власний бізнес.

Для кого ми створювали Бухгалтерські курси для початківців? В першу чергу для людей, які хочуть працювати за фахом бухгалтер або помічник бухгалтера, але не мають ні знань, ні досвіду роботи в цій галузі. Навчання на помічника бухгалтера або бухгалтера забере у Вас, не багато часу. Заняття проходять 3 рази на тиждень по 3 години (4 акад. години). Наш курс початківця бухгалтера це баланс теоретичного матеріалу і практичних завдань, з приблизним співвідношенням 30:70. Курси бухгалтерів для початківців дозволять в стислі терміни пройти повну перекваліфікацію, тобто освоїти нову професію з «нуля» і проходити навчання у зручний для вас час.

Формf навчання:

Дистанційне навчання - online.

Тривалість курсу 152 академ. години (42 заняття по 4 академ. години). Навчальна програма дозволить отримати знання з таких тем:

Основа теорії бухгалтерського обліку


 • Нормативна база. Характеристика підприємства. -
 • Господарський облік. Види обліку. Бухгалтерський облік як економічна наука. Його значення, особливості, коротка історія.
 • Цілі та завдання Бухгалтерського обліку. Предмет. Принципи бухобліку. Поняття фінансового та управлінського обліку. Цілі, завдання. Основні обов'язки бухгалтера.
 • Об'єкти бухгалтерського обліку.
 • Господарські засоби, джерела утворення господарських засобів, їх класифікація. Одиниці виміру в бухгалтерському обліку.


Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове

Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове

Обіг господарських засобів в господарському процесі. Поняття господарської операції


 • Бухгалтерський баланс як елемент методу бухобліку і як документ фінансової звітності. Структура балансу. Порядок відображення.
 • Інформація про активи та пасиви підприємства. Кількісна рівність активів і пасивів суб'єкта господарювання.
 • Валюта балансу. Вплив господарських операцій на баланс.
 • Рахунки та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення, обов'язковість ведення.
 • Активні та пасивні рахунки, їх структура.
 • Принцип подвійного запису в бухгалтерському обліку, її значення сутність.
 • Кореспонденція рахунків. Бухгалтерська проводка. Синтетичні та аналітичні рахунки. Оборотні відомості.
 • План рахунків бухгалтерського обліку. Його призначення, структура, взаємозв'язок з балансом.
 • Облікові регістри. Їх види, призначення, форми.
 • Форми бухобліку. Спрощені форми бухгалтерського обліку.
 • Способи виправлення помилок згідно П (С) БО. Облікова політика підприємства у світлі сучасного законодавства.

Облік грошових коштів, розрахункових операцій


 • Нормативна база.
 • Облік касових операцій. Організація зберігання наявних грошових коштів і грошових документів. Обов'язки касира. Документальне оформлення касових операцій. Касова книга.
 • Операції з готівкою, їх відображення в бухгалтерському обліку. Положення про РРО.
 • Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Порядок ведення обліку коштів на рахунках підприємства.
 • Відкриття поточного рахунку. Вимоги до платіжних документів. Виписка з банку.
 • Форми розрахунків. Розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки з бюджетом.
 • Податок на додану вартість.
Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове


Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове

Облік основних засобів


 • Нормативна база. Особливості бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. Визначення. Класифікація.
 • Документальне оформлення. Одиниця обліку.
 • Поняття вартості. Амортизація в бухгалтерському і податковому обліку.
 • Переоцінка, індексація основних засобів, облік її результатів. Нематеріальні активи. Оцінка, класифікація, амортизація.
 • Документальне оформлення, бухгалтерський облік господарських операцій з нематеріальними активами.

Облік запасів


 • Нормативна база. Визнання та первісна оцінка запасів.
 • Одиниця бухгалтерського обліку запасів. Надходження запасів.
 • Уцінка. Дооцінка. Облік вибуття запасів. Методи оцінки вартості вибуття запасів.
 • Складський облік. Особливості обліку малоцінних і швидко зношуваних предметів по П (с) БО.
 • Інвентаризація запасів.
 • Розкриття інформації про запаси та звітності.

Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове

Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове

Облік праці, заробітної плати та розрахунків з робітниками й службовцями


 • Нормативна база.
 • Облік особового складу, використання робочого часу.
 • Склад фонду оплати праці. Форми та системи оплати праці. Синтетичний і аналітичний облік ЗП. Документальне оформлення ЗП. Нарахування зарплати, доплат, надбавок
 • Розрахунок і облік податків на ФОП. Утримання з доходів громадян.
 • ПДФО: об'єкт, пільги, порядок нарахування.
 • Оплата праці сумісників. Нарахування та виплата відпускних.

Облік витрат на виробництво. Собівартість готової продукцію. Формування витрат


 • Нормативна база. Визнання витрат. Склад витрат.
 • Собівартість реалізованої продукції: виробнича собівартість продукції, реалізованої у звітному періоді.
 • Загальновиробничі витрати.
 • Витрати на збут. Інші операційні витрати.
 • Калькулювання собівартості продукції.
Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове
Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове

Облік готової продукції, її реалізація. Облік доходів підприємства по П (с) БО


 • Нормативна база. Оцінка та облік готової продукції.
 • Документальне оформлення готової продукції.
 • Облік доходів підприємства. Бухгалтерський і податковий облік підприємства.

Облік фінансових результатів


 • Нормативна база. Визначення фінансових результатів від операційної діяльності, від іншої діяльності.
 • Бухгалтерський і податковий облік прибутку, податок на прибуток.
 • Облік доходів та витрат підприємства. Облік нерозподіленого прибутку.

Облік товарних операцій в підприємствах торгівлі


 • Нормативна база Ліцензування, патентування торговельної діяльності.
 • Особливості обліку в оптовій торгівлі. Особливості обліку в роздрібній торгівлі.
 • Документальне оформлення надходження та вибуття товарів.
 • Бухгалтерський облік торгових операцій.
 • Первісна вартість товару. Торгова оцінка. Метод ціни продажу.
 • Собівартість реалізованих товарів.
 • Визначення фінансового результату від торговельних операцій.
 • Надання знижок. Витрати діяльності торгових операцій.

Чинна система оподаткування в Україні


 • Нормативна база. Загальнодержавні податки.
 • Порядок нарахування, терміни сплати.
 • Пільги. Єдиний податок.
 • Місцеві податки. Фінансова звітність. Порядок заповнення. Терміни подачі.
Курсы бухгалтеров +1с для начинающих в Харькове

Також в курс входить розділ "Основи роботи з програмою BAS Бухгалтерія"

Принципи функціонування системи: конфігурація і ведення обліку.Закінчивши курси бухгалтерського обліку для початківців, ви зможете не тільки розпочати свою кар'єру як бухгалтер, ставши компетентним фахівцем, але й надалі підвищувати кваліфікацію, брати участь в наших семінарах. У нашому навчальному центрі навчання для бухгалтерів-початківців проходить в комфортних умовах, із застосуванням системи мультимедіа, так само кожен слухач отримує методичний матеріал. Курси бухгалтерського обліку для початківців — ваш успішний старт кар'єри! Також ми пропонуємо подальше безкоштовне сприяння в працевлаштуванні.

І ще трохи історії. Відлік професії бухгалтера ведеться з 13.02.1498 р. — дати видання імператором Священної Римської імперії Максиміліаном I указу, в якому значилося буквально наступне: «Наказуємо діловода нашої палати, довіреного і старанного писаря, який веде книгу, відтепер називати бухгалтером, яким повинен тепер бути Христофор Штехер, а в допомогу до нього дати писаря палати на ім'я Ульріха Мерінгера, який повинен також бути присутнім на всіх нарадах, які стосуються обліку. Дано в Інсбруку, 13 лютого 1498 року».

Вартысть курсу - 5560 грн.

Додатково ви можете ознайомитися з наступним переліком Бухгалтерських курсів:

Курси онлайн з будь-якого куточка України