preloader

Курси HR у м. Харкові чи онлайн — сучасні курси міста. Ми даємо можливість пізнати цю професію з боку практики.

Інформація:

 • Тривалість:

  72 академ. годин

 • Розклад:

  3 рази на тиждень

 • Ціна:

  6850 грн.

Це може бути HR-менеджер, менеджер з персоналу, інспектор відділу кадрів і т. п., який в процесі виробництва є сполучною ланкою між адміністрацією та працівником. Якщо звернутися до його функціонала, то такий фахівець займається підбором і розташуванням кадрів, розвитком, навчанням та атестацією персоналу, веде кадрове діловодство, вивчає ринок праці. Наші курси менеджера з персоналу готують «універсального бійця», спеціаліста, який зможе займатися як підбором персоналу, так і веденням кадрового діловодства з огляду на всі тонкощі кадрового законодавства. Навчання на менеджера з персоналу займає 2 місяці – повне занурення у професію hr-менеджера

Переваги курсу

 • Практика – 80% практичних завдань, вправ, кейсів.
 • Робочі інструменти - кожен студент отримує набір інструментів, що діють, і накопичує кейси hr-менеджера.
 • Викладачі практикуючі спеціалісти - багаторічний досвід роботи, високі результати праці.
 • Повний методичний матеріал як підказка.
 • Проєктні завдання.
 • Долучення до професійної спільноти.
 • Допомога у складанні професійного резюме для подальшого пошуку роботи.
 • Вакансії від працедавців у закриті навчальні групи.
 • Супровід та подальші професійні консультації.

В програмі курсу:

Хто такий HR менеджер? - роль та місце у компанії

 • Цілі та завдання курсу - що вивчимо і до чого прийдемо.
 • Які ролі може грати HR-менеджер.
 • Рекрутер, спеціаліст з кадрів, менеджер з персоналу, HR-менеджер, HR-generalist - сфери діяльності та відповідальності.
 • Кільце управління системою персоналу - з чого почати до підбору та закриття вакансій.
 • Аналіз – як перший крок роботи HR-менеджера.
 • Планування потреб у персоналі. Якісне та кількісне планування.
 • Формування бюджету на пошук персоналу.

Рекрутинг

 • З чого починає процес підбору персоналу та коректне його завершення.
 • Заявка на підбір персоналу: види, форми.
 • Особливості заповнення заявки на підбір персоналу відповідно до категорійності працівників.
 • Взаємодія із замовником при формуванні заявки на підбір персоналу.
 • Ресурси з пошуку персоналу – понад 50 ресурсів: що працює і для яких категорій.
 • Пошук персоналу через соціальні мережі, професійні спільноти, форуми та блоги.
 • Структура вакансії та правила написання "смачної" вакансії.
 • Практика:
 • Складання заявок на лінійний персонал, фахівців, провідних фахівців, керівників середньої ланки та топ-менеджерів.
 • Написання тексту вакансії на задану посаду.
 • Практика:
 • Аналіз резюме кандидатів з сайтів роботи.
 • Складання власного резюме для подальшого працевлаштування.

Резюме кандидатів: види, структура, аналіз.

 • Види резюме.
 • Структура резюме: функціонального, хронологічного, комбінованого.
 • Відео резюме.
 • Креативне резюме – посилання на конструктори.
 • Аналіз резюме кандидата.

Інтервʼю з кандидатами

 • Методи проведення співбесіди.
 • Алгоритм підготовки hr-менеджера до групової співбесіди.
 • Правила побудови колегіальної співбесіди.
 • Співбесіда віч-на-віч та її підтипи.
 • Профіль посади - види, правила формування та використання.
 • Компетенції індикатори:структура, види, класифікації.
 • Підготовка компетенцій.
 • Робота з кейсами: види, розробка кейсів.
 • Метапрограми та лінгвістичний аналіз мови.
 • Анкета претендента: різновиди.
 • Збір рекомендацій щодо кандидата.
 • Правила написання висновку за підсумками співбесіди.
 • Практика:
 • Складання профілів посади. Розробка питань, кейсів, ситуацій.
 • Практика проведення співбесід та формування укладання.

Корпоративна культура

 • Види корпоративних культур компанії.
 • Корпоративний кодекс – правила формування.
 • Складання портрета співробітника та анкети відповідності.
 • Корпоративна айдентика.
 • Календар традицій компанії та її дію. Механізм розробки та впровадження.
 • Практика
 • Проектна робота: складання Корпоративного кодексу компанії.

Психологічні тести під час рекрутингу

 • Види тестів та базові методики.
 • Пакет тестів з профорієнтації.
 • Малюнки при підборі персоналу.
 • Практика:
 • Тестування та інтерпретація результатів проективних методик.

Адаптація персоналу. Наставництво.

 • Перший робочий день.
 • Програма адаптації.
 • Види наставництва. Стандарти роботи наставника.
 • Оцінка 360 градусів.
 • ІПР – індивідуальний план розвитку. Навчання HR спеціалістів. Тренінг – як форма навчання.
 • Практика
 • Розробка програми адаптації нового працівника. Проведення оцінки 360 градусів та написання висновку зі складанням ІПР.

Атестація персоналу.

 • Формування комплекту документів для проведення атестації.
 • Наказ на проведення атестації.
 • Графік проведення атестації у компанії.
 • Тематика атестації та пакет документів. Підготовка до атестації працівників.
 • Атестаційні листи.
 • Проведення атестації.
 • Висновки та результати атестації.

Мотивація персоналу

 • Матеріальна та нематеріальна мотивація.
 • Дослідження мотивації персоналу компанії.
 • Моніторинг ринку праці: бланк, періодичність, алгоритм збору даних.
 • Організаційні схеми компанії: ієрархічна та функціональна.
 • Категорії працівників, прив'язка до матеріальних благ.
 • Види матеріальної мотивації: правила розробки оплати праці.
 • Нематеріальна мотивація: види, механізм роботи та впровадження.

Основи трудового права та кадрового діловодства

Завдання та цілі роботи кадрової служби

 • Нормативна база.
 • Основні правила кадрового діловодства.
 • Кадрові накази (за особовим складом). Види, реквізити, термін зберігання.

Прийняття на роботу

 • Трудовий договір: види, порядок укладання, терміни дії, умови, на відміну від договору цивільноправового характеру.
 • Сумісництво та суміщення.
 • Новації та перспективи зміни трудового законодавства щодо трудових договорів.
 • Особливості працевлаштування неповнолітніх; іноземців та осіб без громадянства, тимчасово переміщених осіб та ін.
 • Документи, необхідні для працевлаштування.
 • Новації у світлі диджиталізації кадрового забезпечення.
 • Назва посад за Класифікатором професій: алгоритм та приклади (практична робота).
 • Медичні огляди.
 • Термін випробування.
 • Особова картка П-2 (практичне заповнення).
 • Особова справа (чек-лист документів, написання автобіографії).
 • Захист персональних даних.
 • Новації у світлі переведення в електронний формат обробки даних трудових книжок та аркушів тимчасової непрацездатності.
 • Заява та наказ про прийняття на роботу (практичне відпрацювання).
 • Повідомлення про прийняття (практичне відпрацювання). Програма M.e.doc.
 • Матеріальна відповідальність.
 • Алгоритм прийняття на роботу.

Трудова книжка

 • Порядок запису, виправлення, додатки, дублікати.
 • Типові помилки під час заповнення.
 • Журнал обліку трудових книжок, правила внесення до нього записів
 • Практичне відпрацювання навичок заповнення трудових книжок та приведення неправильно оформлених назв посад у відповідність до Класифікатора професій».
 • «Електронні» трудові книжки. Робота з електронним реєстром застрахованих осіб.

Зміна умов праці, переміщення та переведення працівників

 • Змін істотних умов праці, процедура.
 • Переведення та переміщення працівників: види, документальне оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах (практичне відпрацювання навичок).
 • Виплати.

Звільнення працівників та виключення зі списків особового складу

 • Припинення трудових відносин із взаємної волі сторін та у зв'язку зі смертю працівника: види, документальне оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах.
 • Звільнення з ініціативи працівника: особливості, документальне оформлення, у т.ч. у трудовій книжці та облікових документах.
 • Звільнення з ініціативи роботодавця: підстави, алгоритм, особливості документального оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах (практичне відпрацювання навичок). Виплати та компенсації.
 • Підстави для визнання вивільнення робочої сили масовими (за ЗУ «Про зайнятість населення»).
 • Трудові гарантії, виплати та компенсації.

Відпустки

 • Види відпусток. Особливості їх надання та оформлення.
 • Тривалість, розподіл та перенесення відпусток. Відклик із відпустки.
 • Порядок надання відпустки: графік відпусток, заява, повідомлення та наказ на відпустку, терміни виплати відпускних.
 • Період, за який надається відпустка (відпрацювання практичних навичок).
 • Розрахунок стажу для надання відпустки та кількості днів невикористаної відпустки для компенсації при звільненні; облік в особовій картці П-2 (практично).
 • Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за дитиною до 3-х та 6-ти років.
 • Законодавчі новації щодо видів відпустки під час карантину.

Робочий час працівників, його планування та його облік

 • Робочий час нормальної, неповної, скороченої тривалості, ненормований робочий день, гнучкий режим роботи, поділ на частини, понаднормовий робочий час.
 • Дистанційна та надомна робота, особливості організації обліку. Законодавчі новації.
 • Особливості оформлення простою, у т.ч. у період карантину. Законодавчі новації.
 • Графіки змінності. Табель обліку робочого часу (розгляд практичного прикладу та його інтерпретація на занятті).
 • Трудові гарантії, виплати та компенсації.

Оплата праці

 • Системи оплати праці. структура. Види надбавок та доплат.
 • Оплата понаднормової роботи, роботи у святкові та вихідні дні.
 • Види матеріальної допомоги та врахування особливостей їх оподаткування.

Стаж

 • Види стажу.
 • Розрахунок страхового стажу (відпрацювання практичних навичок).
 • Листи тимчасової непрацездатності. Оформлення.
 • Електронний реєстр та алгоритм роботи з ним через персональний кабінет. Новації нормативної бази.

Звіти

 • Види звітності.
 • Практична підготовка звітів за квотами.
 • Створення електронного кабінету для подання звіту № 3-ПН до Центру зайнятості.

Військовий облік. Можливі штрафи за недотримання вимог трудового законодавства та інші порушення

Кадровий аудит. Підготовка кадрових документів до перевірок Держпраці та інших контролюючих та наглядових органів

BAS: Зарплатня та управління персоналом

 • Налаштування параметрів у програмі. Створення користувачів.
 • Створення підприємства та заповнення початкових відомостей за допомогою Помічника.
 • Заповнення виробничого календаря, графіків роботи персоналу.
 • Заповнення довідників.
 • Оформлення трудових відносин та кадрове діловодство: облік кадрів та аналіз кадрового складу; трудові відносини, зокрема кадрове діловодство; штатний розклад; облік руху кадрів (відрядження, відпустки, лікарняні); ведення військового обліку; облік стажу роботи.
 • Аналітичні звіти: списки працівників компанії, кандидатів на роботу; діаграми, що візуалізують графіки відпусток та фактичне використання відпусток працівниками компанії; статистичні данні; особиста картка; табель обліку робочого часу.
 • Регламентована звітність: форми звітності, порядок заповнення, строк та порядок подання яких визначаються різними державними органами.

По закінченні надаються зразки документів та бланків.

Як сплатити за курс? - Будь-яким зручним для Вас способом оплати:

 • Готівкою в офісі (м. Харків).
 • Безготівковий рахунок.
 • Оплата можлива двома частинами для Вашої зручності (перша частина на початку курсу, друга частина - в середині курсу).

А також ви можете ознайомитися з наступним списком курсів Менеджерів:

course thumb

Курс Адміністратор /Офіс- менеджер

Дізнатися більше
course thumb

Курс Recruitment та HR-менеджер

Дізнатися більше
course thumb

Курс Фахівець з кадрів +BAS ЗУП

Дізнатися більше

Як з нами звʼязатися