preloader

Курс розрахован на освоєння професії з нуля.

Інформація:

 • Тривалість:

  40 академ. годин

 • Розклад:

  3 рази на тиждень

 • Ціна:

  4650 грн.

Спеціаліст з кадрів займається багатьма питаннями, пов’язаними з персоналом. Його завдання – не лише пошук співробітників. Ним частіше займаються HR-менеджери. Кадровик також повинен вести документацію співробітників, видавати різноманітні довідки, вести облік трудових книжок, слідкувати за трудовою дисципліною і виконувати ще багато завдань. Це складна і відповідальна робота. Освоєння професії Кадровик займає 1,5 місяця – повне занурення у кадрове діловодство та підбір персоналу.

Переваги курсу:

 • Заняття в прямому ефіру з викладачем .
 • Роботі приклади, кейси та проекти.
 • Максимальна кількість практики.
 • Всі новації в законодавстві.
 • Долучення до професійних спільнот.
 • Супровід студентів групи.
 • Навчальна програма BAS ЗУП в подарунок.
 • Сертифікат з закінчення курсів.

Програма курсів кадровик - менеджер з кадрів онлайн, у нашому навчальному центрі Планета знань, розрахована на 40 академічних годин (15 занять по 2,5 академічні години) та охоплює такі теми:

Вступ до кадрового діловодства

 • Напрямки роботи кадрової служби.
 • Основні законодавчі та нормативні акти з питань трудового права та кадрового діловодства.
 • Норми виробітку, обслуговування, часу (практичні розрахунки).
 • Спискова та середньооблікова кількість працівників (практичні розрахунки).
 • Укомплектованість та плинність персоналу (практичні розрахунки).
 • Основні документи кадрової служби та ФОП-роботодавця (чек-листи). Номенклатура справ відділу кадрів.
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку. Штатний розклад (практична робота зі складання). Колективний договір. Зміст, процедура, підстави відмовитися від нього та необхідні Положення за його відсутності. Інструкції.
 • Правила складання кадрових наказів (за особовим складом) та інших документів, термін зберігання.

Прийняття на роботу

 • Трудовий договір: види, порядок укладання, терміни дії, умови, на відміну від договору цивільноправового характеру.
 • Сумісництво та суміщення.
 • Новації та перспективи зміни трудового законодавства щодо трудових договорів.
 • Особливості працевлаштування неповнолітніх; іноземців та осіб без громадянства, тимчасово переміщених осіб та ін.
 • Документи, необхідні для працевлаштування.
 • Новації у світлі диджиталізації кадрового забезпечення.
 • Назва посад за Класифікатором професій: алгоритм та приклади (практична робота).
 • Медичні огляди.
 • Термін випробування.
 • Особова картка П-2 (практичне заповнення).
 • Особова справа (чек-лист документів, написання автобіографії).
 • Захист персональних даних.
 • Новації у світлі переведення в електронний формат обробки даних трудових книжок та аркушів тимчасової непрацездатності.
 • Заява та наказ про прийняття на роботу (практичне відпрацювання).
 • Повідомлення про прийняття (практичне відпрацювання). Програма M.e.doc.
 • Матеріальна відповідальність.
 • Алгоритм прийняття на роботу.

Трудова книжка

 • Порядок запису, виправлення, додатки, дублікати.
 • Типові помилки під час заповнення.
 • Журнал обліку трудових книжок, правила внесення до нього записів
 • Практичне відпрацювання навичок заповнення трудових книжок та приведення неправильно оформлених назв посад у відповідність до Класифікатора професій».
 • «Електронні» трудові книжки. Робота з електронним реєстром застрахованих осіб.

Зміна умов праці, переміщення та переведення працівників

 • Змін істотних умов праці, процедура.
 • Переведення та переміщення працівників: види, документальне оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах (практичне відпрацювання навичок).
 • Виплати.

Звільнення працівників та виключення зі списків особового складу

 • Припинення трудових відносин із взаємної волі сторін та у зв'язку зі смертю працівника: види, документальне оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах.
 • Звільнення з ініціативи працівника: особливості, документальне оформлення, у т.ч. у трудовій книжці та облікових документах.
 • Звільнення з ініціативи роботодавця: підстави, алгоритм, особливості документального оформлення, запис у трудовій книжці та облікових документах (практичне відпрацювання навичок). Виплати та компенсації.
 • Підстави для визнання вивільнення робочої сили масовими (за ЗУ «Про зайнятість населення»).
 • Трудові гарантії, виплати та компенсації.

Відпустки

 • Види відпусток. Особливості їх надання та оформлення.
 • Тривалість, розподіл та перенесення відпусток. Відклик із відпустки.
 • Порядок надання відпустки: графік відпусток, заява, повідомлення та наказ на відпустку, терміни виплати відпускних.
 • Період, за який надається відпустка (відпрацювання практичних навичок).
 • Розрахунок стажу для надання відпустки та кількості днів невикористаної відпустки для компенсації при звільненні; облік в особовій картці П-2 (практично).
 • Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за дитиною до 3-х та 6-ти років.
 • Законодавчі новації щодо видів відпустки під час карантину.

Робочий час працівників, його планування та його облік

 • Робочий час нормальної, неповної, скороченої тривалості, ненормований робочий день, гнучкий режим роботи, поділ на частини, понаднормовий робочий час.
 • Дистанційна та надомна робота, особливості організації обліку. Законодавчі новації.
 • Особливості оформлення простою, у т.ч. у період карантину. Законодавчі новації.
 • Графіки змінності. Табель обліку робочого часу (розгляд практичного прикладу та його інтерпретація на занятті).
 • Трудові гарантії, виплати та компенсації.

Оплата праці

 • Системи оплати праці. структура. Види надбавок та доплат.
 • Оплата понаднормової роботи, роботи у святкові та вихідні дні.
 • Види матеріальної допомоги та врахування особливостей їх оподаткування.

Стаж

 • Види стажу.
 • Розрахунок страхового стажу (відпрацювання практичних навичок).
 • Листи тимчасової непрацездатності. Оформлення.
 • Електронний реєстр та алгоритм роботи з ним через персональний кабінет. Новації нормативної бази.

Звіти

 • Види звітності.
 • Практична підготовка звітів за квотами.
 • Створення електронного кабінету для подання звіту № 3-ПН до Центру зайнятості.

Військовий облік. Можливі штрафи за недотримання вимог трудового законодавства та інші порушення

Кадровий аудит. Підготовка кадрових документів до перевірок Держпраці та інших контролюючих та наглядових органів

BAS: Зарплатня та управління персоналом

 • Налаштування параметрів у програмі. Створення користувачів.
 • Створення підприємства та заповнення початкових відомостей за допомогою Помічника.
 • Заповнення виробничого календаря, графіків роботи персоналу.
 • Заповнення довідників.
 • Оформлення трудових відносин та кадрове діловодство: облік кадрів та аналіз кадрового складу; трудові відносини, зокрема кадрове діловодство; штатний розклад; облік руху кадрів (відрядження, відпустки, лікарняні); ведення військового обліку; облік стажу роботи.
 • Аналітичні звіти: списки працівників компанії, кандидатів на роботу; діаграми, що візуалізують графіки відпусток та фактичне використання відпусток працівниками компанії; статистичні данні; особиста картка; табель обліку робочого часу.
 • Регламентована звітність: форми звітності, порядок заповнення, строк та порядок подання яких визначаються різними державними органами.

По закінченні надаються зразки документів та бланків.

Як сплатити за курс? - Будь-яким зручним для Вас способом оплати:

 • Готівкою в офісі (м. Харків).
 • Безготівковий рахунок.
 • Оплата можлива двома частинами для Вашої зручності (перша частина на початку курсу, друга частина - в середині курсу).

А також ви можете ознайомитися з наступним списком курсів Менеджерів:

course thumb

Курс Адміністратор /Офіс- менеджер

Дізнатися більше
course thumb

Курс HR-менеджер. Фахівець з кадрів

Дізнатися більше
course thumb

Курс Recruitment та HR-менеджер

Дізнатися більше

Як з нами звʼязатися